Kasutustingimused

1. ÜLDINE
 Käesolevad kasutustingimused reguleerivad Karusport OÜ, registrikood 12045628, Madara 22, Tallinn (Ettevõtja) ja ostu sooritanud isiku (Kliendi) vahel tekkivaid õigussuhteid toodete ja aksessuaaride ostmisel-müümisel karuspot.com müügikeskkonnas (E-poes).
 Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad E-poe vahendusel toodete turustamisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigi seadused.
 Ettevõtja võib muuta E-poe kasutustingimusi ja toodete ning teenuste hindasid. Muudatustest teavitatakse E-poe keskkonnas. Tehingule rakendatakse tehingu toimumise hetkel kehtivaid tingimusi ja hindu.
 Toodete valik, hinnad ning allahindlused võivad erineda Ettevõtja jaekaupluste kaubavalikust, hindadest ning allahindlusest.

2. HIND
 Toodete hinnad on toodud toodetelehel ning hinnad sisaldavad Eesti Vabariigis kehtivat käibemaksu 22%.
 Toodete hinnale lisandub tellimuse vormistamise käigus Kliendi poolt valitud tarneviisile vastav kohaletoimetamise tasu. Tarneviis valitakse ning kohaletoimetamistasu arvutatakse ostukorvis.

3. TELLIMUSE VORMISTAMINE
 Klient lisab toote ostukorvi pärast toote ning vajadusel suuruse valimist tootelehel nupu „Lisage ostukorvi“ vajutamist.
 Ostukorvis on võimalik koguseid muuta ning tooteid ostukorvist eemaldada kuni toode eest tasumiseni.
 Tellimuse vormistamiseks tuleb ostukorvis sisestada vajalikud andmed ning valida makseviis.
 Tellimus loetakse lõplikult vormistatuks pärast maksmise nupu vajutamist.
 Teatise tellimuse kinnituse kohta saadab Ettevõtja Kliendi e-posti aadressile.
Kliendi tellitud Toote puudumisel tühistab Ettevõtja tellimuse ning kannab raha tagasi, kui ei ole pakkuda analoogset toodet. Tellimust võib tühistada nii osaliselt, kui täielikult. Tühistatud tellimusest informeeritakse koheselt Klienti. Osalise tühistamise korral võib Ettevõtja küsida Kliendi soove ülejäänud tellimusega ümber käimiseks – kas lähetada või tühistada samuti.

4. TASUMINE
 Veebikeskkonnas (E-poes) sooritatud ostude eest tasub Klient 100% ettemaksuna.
 Tellimuste eest saab tasuda krediitkaardiga (Visa, MasterCard), Eesti, Läti ja Soome pangalinkidega  ning PayPal keskkonnas.
 Tasumine toimub väljaspool E-poodi turvalises Maksekesus AS keskkonnas (http://maksekeskus.ee/) turvalises keskkonnas ning PayPal maksete korral vastavalt PayPal turvalises keskkonnas. Ettevõtjal puudub ligipääs kliendi panga ja krediitkaardi andmetele.
 Tellimuse esitamise ning tasumise järgselt saadetakse Kliendile e-posti teel tellimuse kinnitus, kauba kättetoimetamisel lisatakse saadetisele arve.

5. TOODETE TOIMETAMINE KLIENDILE
E-pood tarnib tooteid kõikidesse Euroopa Liidu liikmesriikidesse. Väljapoole Euroopa Liitu tarned täpsustatakse eraldi kliendiga.
Eesti siseselt tarnitakse kaup Omniva pakiautomaati või suuremad kaubad Jet Express kullerteenuse abil.

Täpsemad transtpordiviisid on toodud eraldi tarneviiside lehel.

Tellimused täidetakse ning postitatakse hiljemalt kolme tööpäeva jooksul pärast tellimuse kinnitamist. Toote kohalejõudmine sõltub postiteenistustest.

 

6. TAGANEMISÕIGUS, TOODETE TAGASTAMINE JA VAHETAMINE
Kliendil on õigus põhjust avaldamata tehingust taganeda 14 kalendripäeva jooksul toote kättesaamisest, esitades Ettevõtjale kirjaliku (postiga või digiallkirjaga) või kirjaliku taasesitamist võimaldavas vormis (e-kiri).
Taganemisavalduse kättesaamist kinnitab Ettevõtja Kliendile saadetava teatega.
Klient on kohustatud tagastama toote 14 kalendripäeva jooksul arvates taganemisavalduse esitamisest. Taganemistähtaeg hakkab kulgema päevast, mil Klient või tema nimetatud kolmas isik, kes ei ole kauba vedaja, on saanud toote enda valdusesse. Juhul, kui tellimus koosneb rohkem kui ühest saadetisest, hakkab taganemistähtaeg kulgema viimase paki Kliendini saabumise päevast.
Tehingust taganemisel tagastab Ettevõtja Kliendile tema poolt tasutud summad, kandes tagastatava summa Kliendi pangakontole hiljemalt 14  päeva jooksul taganemisavalduse jõudmisest Ettevõtjani. Ettevõtjal on õigus tasutud summade tagastamisega viivitada seni, kuni Klient on toote tagastanud või esitanud tõendi toote tagastamiseks üle andmise kohta postiasutusele. Taganemisõiguse kasutamisel kannab Klient kõik toote tagastamisega seotud otsesed kulud.
 Juhul, kui Klient soovib Toote vahetamist, parandamist või asendamist, peab Klient andma sellest teada e-kirja teel 14 päeva jooksul peale ostu. Toote vahetamise või asendamise korral kannab Klient kõik toote tagastamisega seotud otsesed kulud, välja arvatud juhul, kui tagastatav toode ei vasta tellitule.
Toote tagastamise ja vahetamise eelduseks on täiesti kasutamata toode, millel on alles kõik etiketid ja muud saadetisega kaasasolnud dokumendid, sealhulgas Kliendile väljastatud arve.
Toodet on võimalik vahetada 14 päeva jooksul pärast toote saabumist Kliendini, kui tellitud toote suurus ei sobinud.

Kui vahetamiseks Ettevõtjale tagastatud toodet ei ole võimalik vahetada Kliendi soovitud suuruse puudumise tõttu, võtab Ettevõtja Kliendiga ühendust.

7.PRETENSIOONI ESITAMINE
Toodete nõuetele mittevastavuse ja puuduste eest vastutab Ettevõtja 2 aasta jooksul alates toodete Kliendi poolt vastu võtmisest.
Toote nõuetele mittevastavuse või toote puuduste avastamisel kohustub Klient sellest koheselt, kuid mitte hiljem kui 2 kuu jooksul mittevastavusest teada saamisest, teavitama Ettevõtjat, saates vastava info e-posti aadressile info@karusport.com.
Lepingule mittevastava või defektse toote korral on Kliendil õigus nõuda Ettevõtjalt kohustuse täitmist, taganeda lepingust või öelda leping üles ning nõuda kahju hüvitamist, hinna alandamist, rahalise kohustuse täitmisega viivitamise korral nõuda viivist.
Toote nõuetele mittevastavuse või puuduse korral on Kliendil õigus nõuda esmalt toote tasuta parandamist või asendamist nõuetele vastava ja puudusteta toote vastu või tagastada toode Ettevõtja kulul.
Kliendil on õigus nõuda toote ostuhinna alandamist või lepingu lõpetamist ning toote eest tasutud summade tagasinõudmist, kui:
•Ettevõtjal ei ole võimalik toodet parandada või asendada

•toote parandamine või asendamine ebaõnnestub
•Ettevõtja ei ole toote puudust mõistliku aja jooksul kõrvaldanud  
 Nõuetele mittevastava toote tagastamise korral hüvitatakse Kliendile toote eest tasutud summa koos transpordimaksumusega Kliendi poolt näidatud pangakontole hiljemalt 14 päeva jooksul. Ettevõtjal on õigus tasutud summade tagastamisega viivitada seni, kuni Klient on tema käes oleva toote tagastanud või esitanud tõendi toote tagastamiseks üleandmise kohta postiasutusele.
 Ettevõtja ei vastuta ega hüvita Kliendile tehtud kulutusi toote nõuetele mittevastavuse või puuduste korral, kui:
 Toode on halvenenud/kahjustunud Kliendi süül;
 Puudused on tekkinud toote mittesihtotstarbelise kasutamise, s.h. hooldusjuhise mittejärgimise tagajärjel;
 Toode on muutunud tavapärasel kasutamisel tekkinud loomuliku kulumise tõttu.
 Puudub ostu sooritamist tõendav dokument.

Juhul, kui Kliendi ja Ettevõtja vahel on tekkinud erimeelsused toote puuduste osas, on Kliendil õigus pöörduda pretensiooniga Ettevõtja poole, märkides kirjalikus või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis (e-kiri) esitatud kaebuses ära oma nimi ja kontaktandmed, kaebuse esitamise kuupäev, tootel esinev puudus ning omapoolne soovitav lahendus. Ettevõtja vastab Kliendi kaebusele kirjalikus või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis (e-kiri) 14 päeva jooksul.
 Juhul, kui Klient ja Ettevõtja ei saavuta vaidluse osas kokkulepet ja kui vaidlusaluse toote väärtus on vähemalt 20 eurot, on Kliendil õigus pöörduda vaidluse kohtuväliseks lahendamiseks tarbijakaitseameti juures tegutseva tarbijakaebuste komisjoni poole. Tarbijakaebuste komisjonis on kaebuse läbivaatamine pooltele tasuta. Vaidluste lahendamisel lähtutakse Eesti Vabariigi seadustest.
 Komisjoni otsusega mittenõustumisel on pooltel õigus pöörduda Ettevõtja asukohajärgsesse maakohtusse.

8. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE
E-poe tellimuste keskkonnas säilitatavaid andmeid Kliendi ja tema tellimuste kohta käsitletakse kui konfidentsiaalset informatsiooni. Ettevõtja ei avalda temale teatavaks saanud andmeid kolmandatele osapooltele.
Andmeside Kliendi ja pankade ning kaardimaksekeskuse vahel on krüpteeritud ja toimub eraldi keskonnas väljaspool netipoodi, mis tagab Kliendi isikuandmete ja pangarekvisiitide turvalisuse. Ettevõtjal puudub ligipääs Kliendi konfidentsiaalsetele panga- ja maksekaardi rekvisiitidele.
 Kliendi poolt esitatud isikuandmed, mis on Ettevõtja saanud Kliendi poolt ostu sooritamisel, on kaitstud ja neid töödeldakse vastavalt Isikuandmete kaitse seaduse nõuetele.
Isikuandmeid kogutakse ning neid töödeldakse järgmistel eesmärkidel: ostuanalüüside ja kokkuvõtete tegemiseks, Kliendile pakkumiste tegemiseks, aga ka Kliendi rahulolu küsitluste korraldamiseks.
Kliendi isikuandmeid töötleb Karusport OÜ (registrikood 12045628, Madara 22, 10613, Tallinn).

Product added to wishlist
Product added to compare.

Sellel veebilehel kasutame küpsiseid, et oleks tagatud veebilehe nõuetekohane toimimine, saaksime pakkuda pistikupesad.ee teenuseid ja funktsioone, analüüsida sirvimisstatistikat, isikupärastada teie sirvimiskogemust ning pakkuda teile asjakohaseid turunduspakkumisi. Suunatud ehk turundusküpsiseid ei installita, kui te pole nendega nõus. Kui lubate kasutada kõiki küpsiseid, lubate meil pakkuda teile parimat sirvimis- ja ostukogemust.